Просмотров: 4 184

Romatizmal hastalıklarda kronolojik tanı.

Rusya, «Bölge Klinik Hastanesi №2», Rostov-na-Donu, «Klinik ve Deneysel Tıp Akademisi Romatoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü», Volgograd. Her eylemin temelinde tanı vardır. Rusya Tıp Akademisinin Ansiklopedik Sözlük (2009) tanının 21 çeşidini sunuyor. Bununla da sınırlı değil. Teşhis ve tedavi sürecinin geliştirilmesi ile ve tıp ilerledikçe yeni tanı tipleri ortaya çıkabilir. Şimdiki zaman istatistikleri için «tanı kaydı» diye bir süreci izlemekteyiz. Standardizasyon kesinlikle gerekli ve ilericidir. Ancak bu etapta bir hastanın insan olduğunu unutuluyor. Ayrıca klinik ve patolojik tanının kuralları ve yorumları ve aynı zamanda şifreleme sayısız hacimlerde yer almaktadır. Biz tek bir terim kullanmakta fayda görüyoruz – «kronolojik tanı». Kronolojik tanıbelirli bir kişinin hastalığın tanısıdır, patojenik ve kronolojik zincir şeklinde sunulan, ilk nedensel noktadan tamamen iyileşene yada ölüme kadar. Tıbbi tanı resmi açıklamaların yerine geçmez. Onun yeri yıllık Epikriz dispanser hastaların raporlarda, bir yatan hastanın özel açıklamaların bölümünde. Bir hastalığın yıllık veya aylık süreci kavramsal açıdan 3 grup terim ile ifade edebilir: -klinik etkinliği -etkinlik, hastalığın morfolojik temel unsuru ya da ondan kaynaklanan fonksiyonel bozukluğu. Bunlar laboratuvar, radyolojik, morfolojik ve diğer yöntemlerle araştırılmıştır. Kronolojik tanıyı yazarken gerçek uygulamada terminolojide ekler ve değişiklikler olabilir. Tek ön şart morfolojik yüzey ile yeni bir etkinlik ya da klinik etkinliği karşılaştırılması. Bu durumda hastanın şikayetlerinin göreceli önemi vardır. Önemli olan, bazı organik ve işlevsel değişikliklerin organ ve dokularda morfolojik bozukları neden olduğunu anlamaktır. Ayrıca gerçek zamanlı olarak, romatizmal “saldırı” ne kadar uzun sürdüğünü görebilirsiniz, hangi organ ve sistemleri etkilendiği ve hastalığın bu etabı nasıl bittiği. Klinik tanının doldurması – yaratıcı bir süreç, doktorun amacına bağlı. Örneğin, hastalığın tümünü değil onun bir parçasını da izleyebilir, mesela sadece eklem sendromunu daha detaylı bir şekilde incelebilir . Bir kronolojik tanının izlemesi bazen bulanık gibi görünebilir ama önemlidir. En önemli şey kişisel “ustalık” ve klinik olayların meydana geldiği ana noktalarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir. Tıp sisteminde standardizasyon için Rusya Sağlık Bakanlığı düzenleyici belgeler için ortak terminolojinin bir terim ve tanım kümesi kurmuştur: nozolojik formu, hastalığın komplikasyonu, hastalık sonuçları, sendrom, klinik durum, fizyolojik süreç, organ fonksyonu. Bir hasta sağlık hizmetlerinin bir tüketici olarak tanımlanmış, bir sağlık merkezine yada sağlık ocağına talebiyle gelen bir kişidir. Standardizasyon ve uyum sağlık organizasyonunda önemli bir ilerici bir adımıdır. Ama gerçekte, bu sağlık kuruluşu bir hastanın tedavi yolunu açar, hastanın zamanla izleyeceği yolu gösterir. Ve sağlık merkezleri bir hastanın iyileşmesi değil, daha fazla hastalara hizmet sunmak için peşindedirler. İstatistik ve tıp dillerin birleştirmesi gerek, her hastalığın sadece bir yazı değil, sürekli gelişen bir organizma olduğunu unutmadan; Sonuçta bize hastalıklar değil, hastalıkların tanıları gerekmektedir. Klinik nozolojik bir tanı sendromların dizisi olarak tanıyabilir. Sendromun «gücü» ise onu semptom sayısına bağlı olacak. Doktor; bir hastalığın gelişim sürecini sadece hastanın kendisine geldiğinde değil, daha önceki sürecini de merak etmeli, hastalığın karakteri, tedavinin gelecek potansiyel etkisi ve doktorun kendi tecrübesi için önemli . Bugün tıbbi dokümantasyon her zaman faydalı değil yani rutin bilgilerle dolu. Bazı semptom açıklamalar çok büyük yer oluşturmaktadır, aslında profesyoneller için bir iki cümle ile özetlenebilir . Aslında, romatizmal hastalıkların akışı tipik, ancak hastalıkların kümeleri farklıdır. Bu konuda kardiyologlar çok ilerlemişler , herkes için anlaşılan ortak terimleri kurmuşlar: kardiyovasküler kontinuum, metabolik ve AKS (akut koroner sendromu). Ayrıca yaygın genel kabul görmüş tanı azaltmaları: SVH (sol ventrikül hipertrofisi), DLP (dislipidemi), АH (arteriyel hipertansiyon) ve diğerleri. Benzer örnekler romatoloji yabancı tıp literatüründe bulunabilir. Öylece, DSÖ ve Uluslararası Romatoloji Birliği (1994)ortak terimleri tanıttı: antiromatizmal semptomu değiştiren ilaçlar (“symptom-modifying antirheumatic drugs” — SM-ARD) ve antiromatizmal kontrol ilacı (“disease-controlling antirheumatic treatment” – DC-ART) romatoid artrit tedavisi için sınıflandırmış. Klinik koşulları ve aşamaları açıklamak için kardiyolojide kullanılan bazı terimleri dikkatimizi çekti. Bunlar: subklinik organ hasarı, durum, klinik etkinliği. Genel edebiyatta onların anlamların karşılığı bulunmadı. Kardiyolojide hastalığın son noktaları: kalp krizi, felç ve ölüm gibi, romatoloji hastalarımızın kaygıları yansıtmamaktadır. Bu morfolojik düzeyde ve tüm vücut seviyesinde organı sendromlar “hedef” seviyeleri sağlamak için arzu edilir. Bir hastanın hastalığı terimlerle tarif edip, onun organların hasarı, klinik etkinlikleri ve sayrı, birkaç yıllık onun romatoloji tıbbi öyküsü ortaya çıkar. Hastalığın özetlemesi tüm zaman aralıklarında yapması mümkün. Aynı zamanda bijection hastalığı tahmin edilebilir – hedef sendromu ile organizmal sendromu uyumlu olmalıdır. Örnek olarak, romatoid artrit için bir açıklama sunmaktadır.   Tıbbi bakımından kronolojik tanının kullanması ve faydaları. -Yoğun akışı olan Hastane ve özel kliniklerde hasta kartlarının şifrelemesi ve poliklinik sembollerinin kullanması. – Hastalar kriterlerin optimizasyonu: muayeneye gereken hastalar, diğer hastanelere yönlendirme, yatış için hastalar. – Hastaların kayıt verilerini kullanarak genel romatolojik hastalarııklar ve özel durumlarla hastaları ayırarak farklı grupları oluşturup daha veremli tedavi verilebilir. – Özel birimlerde hastaların kategoriye göre sağlık maliyetleri için planlama. – Uzman yorum romatoloji ofislerinde performans önlemlerin pekiştirilmesi. – Hastalığın ilerleme hızı gerçek bir bölümü ile her bir hastada hastalığın kısa ve net açıklaması. – Hastane ve poliklinik arasındaki bağlantıyı süreklilik geliştirilmesi. Bireysel hastanın tedavisinde kronolojik tanının kullanılması. Tedavi ve ilk temel tedavinin etkinliğini değerlendirmesi. Hastalığın morfolojik (radyolojik) evre ile klinik karşılaştırılması. Seneye göre her hastanın kartında özel poliklinik sembollerle röntgen sonuçları, farklı durumları ve yaşanan klinik etkinlikleri yazılması. Romatolojik hastalığı komplikasyonlarının ve eşlik eden klinik belirtilerinin katı ayırma. Bireysel tedavi bir sağlık standartlarında belirli bir hastanın yürütülmesi. Klinik sorunların çözülmesi için planlama, uzman değerlendirmesi takip iyileştirici tedbirler ve bunların etkinliğini gerçekleştirmesi. Hesap yandaş içine bir hasta alan hastaların kategoriye göre romatizmal hastalıklar ve sağlık bakım maliyetlerinin tedavisinin tahmini ekonomik maliyeti. Romatolojik hastanın bireysel klinik “portre” derlenmesi. Doktorlar ve pratisyenler tarafından kronolojik tanının kullanılması. Kendi klinik arşiv, bireysel hastalarda hastalığın prognozu, farklı klinik durumlarda ilaç ve tedavi stratejilerinin seçim oluşturması.