Просмотров: 3 316

Γενικές ρευματολογικές δοκιμές με τη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Globaltest (GT) αγγλ. – γενική δοκιμή, ολική, ολοκληρωμένη δοκιμή, μελέτη, δοκιμασία, εξέταση, έλεγχος. Γενικές δοκιμές (global tests) – είναι ενδεικτικές, του προσυμπτωματικού ελέγχου δοκιμές, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή ή ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος, στα πλαίσια των οποίων η εκτέλεση των απλών, στερεοτυπικών (επικύψεις, βαθιά καθίσματα κ.λπ.) κινήσεων σε ένα ορισμένο επίπεδο ή κατά το πέρασμα του ορισμένου σημείου, είναι προκλητική για την εμφάνιση του πόνου στην ορισμένη ομάδα αρθρώσεων ή δείχνει τα σημεία, που απαιτούν την περαιτέρω εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση βλάβης στην άρθρωση (εις) και να καθοριστεί η προκαταρκτική ρευματολογική (πρακτική) διάγνωση. Προϋπόθεση: Έλεγχος διεξάγεται στην «ανατομική θέση». Κάθετη θέση σώματος. Πόδια συνδέονται παράλληλα. Χέρια κατεβασμένα κατά μήκος του κορμού, οι παλάμες στρέφονται προς τα έξω. Σημείωση. Αυτή η θέση είναι ασυνήθιστη για τον άνθρωπο, αλλά είναι εύκολη εδραία στάση για έναρξη κινήσεων.
global1
Σχ. 1. «Ανατομική θέση».Γενικές δοκιμές.
global2
Σχ. 1.1 Δοκιμή για ίσιωμα. Προϋπόθεση: Χέρια, πόδια και όλη η πλάτη όσο το δυνατόν τεντωμένα πάνω.
global3
Σχ. 1.2 Δοκιμή στάσης οκλαδόν. Προϋπόθεση: Κάθισμα σε στάση οκλαδόν όσο το δυνατόν χαμηλότερα, πέλματα δεν ξεκολλάνε από πάτωμα, κεφάλι ανάμεσα στα γόνατά, χέρια λυγισμένα.
global4
Σχ. 1.3. Γενική δοκιμή μέγιστης επίκυψης προς τα κάτω. Προϋπόθεση: Μέγιστη κάμψη του κορμού προς τα μπρος, χωρίς να λυγίσουν τα γόνατά και να ξεκολλάνε τα πέλματα από το πάτωμα και προσπαθώντας τα δάχτυλα να ακουμπήσουν το πάτωμα. Άκρα χεριών ελεύθερα κρέμονται με ίση απόσταση από τα πέλματα.Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Η δοκιμή χαρακτηρίζει την συνολική κινητικότητα των κινήσεων σπονδυλικής στήλης, που επιτυγχάνεται με τις κινήσεις της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων λεκάνης-ισχίων. Η δυσκαμψία της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αντισταθμίζεται από επαρκές εύρος κίνησης στις αρθρώσεις λεκάνης-ισχίων. Κατά την εξέταση από πλάγια μπορούν να εκτιμηθούν οι γωνίες της κάμψης αρθρώσεων λεκάνης-ισχίων και η γωνία του ολόκληρου σώματος. Η πρώτη γωνία είναι οξεία, που τείνει σε ορθή γωνία. Δεύτερη, αμβλεία με μέγιστη τιμή κατά το ακούμπισμα του πατώματος με τα δάκτυλα.
global5
Σχ.1.4 Γενική δοκιμή κατά τον πόνο στον ώμο ( Ταχεία δοκιμή της συνδυασμένης κίνησης)Διαγνωστική στόχος: Εκτίμηση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης και εν μέρει της άρθρωσης του αγκώνα.Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Η εμφάνιση του πόνου κατά την εξέταση και/ή περιορισμός κινήσεων αντανακλά μια παθολογική διαδικασία είτε στην ίδια άρθρωση του ώμου, είτε σε στροφικό πέταλο (μύες, τένοντα υπερακανθίου, υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου μυός).
  1. A. Μεσολαβή αυχένα (Δοκιμή «τοποθέτηση των χεριών πίσω από το κεφάλι»)
Διαγνωστική στόχος: Εκτίμηση εξωτερικής περιστροφής του ώμου, απαγωγής του ώμου, κίνησης στις ακρωμιοκλειδικές και στερνοκλειδικές αρθρώσεις, κάμψης στην άρθρωση του αγκώνα, λειτουργίας υπερακανθίου, υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου μυών. Προϋπόθεση: Και οι δύο χέρια τίθενται στον αυχένα. Οι προεξέχοντες αντίχειρες βρίσκονται στο τμήμα του 7ου αυχενικού σπονδύλου. Μέτρηση της απόστασης μεταξύ του αντίχειρα και του προεξέχοντος σπονδύλου (ακανθώδης απόφυση C7). Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Ποσοτική αξιολόγηση του βαθμού της εξωτερικής περιστροφής του ώμου. Συγχρόνως εκτιμάται η λειτουργία των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης, εν μέρει της άρθρωσης του αγκώνα, απαγωγή του ώμου, κινήσεις στις ακρωμιοκλειδικές και στερνοκλειδικές αρθρώσεις, κάμψη στην άρθρωση του αγκώνα. Κατά την παθολογία σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες αρθρώσεις εμφανίζεται ο πόνος και οι κινήσεις περιορίζονται ή καθίστανται αδύνατες. Β Μεσολαβή με «κόμβο» (Δοκιμή «τοποθέτηση του χεριού (χεριών) πίσω από την πλάτη»). Διαγνωστική στόχος: Εκτίμηση εσωτερικής περιστροφής, απαγωγής και ανάκαμψης στην άρθρωση του ώμου, καθώς και της λειτουργίας του υποπλατίου μυός. Προϋπόθεση: Ο ασθενής βάζει τα άκρα λυγισμένων στους αγκώνες χεριών πίσω από την πλάτη του και προσπαθεί να αγγίξει την πλάτη ανάμεσα στις ωμοπλάτες με το ανάστροφο μέρος του άκρου χεριού, όσο πιο ψηλά γίνεται. Μέτρηση απόστασης μεταξύ του αντίχειρα και του προεξέχοντος σπονδύλου (ακανθώδης απόφυση C7). Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Ποσοτική αξιολόγηση του βαθμού της εσωτερικής περιστροφής του ώμου.
global6
Σχ.1.5. Γενική δοκιμή για ζώνες (ώμου και πυέλου) σώματος και των άκρων (άνω και κάτω).Προϋπόθεση: Πραγματοποιείται από ανατομική θέση. Στον ώμο, στην αρχή, γίνεται ταυτόχρονη «antepulsion» χεριών (κάμψη, κλίση στο μετωπιαίο επίπεδο των άνω άκρων έως τη γωνία 450) Στη συνέχεια, «retropulsion» (απαγωγή πίσω). Ταυτόχρονα, εκ περιτροπής πραγματοποιείται η κίνηση στον μηρό – τέντωμα (βήμα πίσω). Σχ.1.5. Α.Β.Σημείωση. Δοκιμή μπορεί να διαχωριστεί σε 2 μέρη: το πρώτο για τα άνω άκρα, και στη συνέχεια, για τα κάτω άκρα. Βήμα πίσω μπορεί να αντικατασταθεί από την κάμψη του μηρού. Σχ. Γ.Δ. 
global7
Σχ.6. Γενική δοκιμή της ελαστικότητας του πέλματος. (Έλεγχος του ρολάρισματος του πέλματος από τη φτέρνα προς τη μύτη και επαφής δακτύλων ποδιών με το πάτωμα).
global8
Προϋπόθεση: Με κάθε πέλμα, εκ περιτροπής, από τη θέση με στήριξη στη φτέρνα, ο ασθενής πραγματοποιεί «ρολάρισμα» προς τη μύτη και έπειτα με ολόκληρο το βάρος του σώματος στηρίζεται στις άκρες των δακτύλων του. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Εκτίμηση της δισκαμψίας ή της ελαστικότητας του πέλματος, ιδιαίτερα κατά την πλατυποδία. Όταν υπάρχει η βλάβη μηνίσκου στην άρθρωση του γόνατος εμφανίζεται χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) με επώδυνη αίσθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασθενής δεν μπορεί να καθίσει οκλαδόν.