Просмотров: 4 331

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΙΔΡΑ). ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Προτείνεται το Έντυπο του ατομικού ιατρικού φακέλου για ρευματολογικό ασθενή – το ιατρικό διαβατήριο του ρευματολογικού ασθενή (ΙΔΡΑ). Περιλαμβάνει τις ζωτικά σημαντικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες ασθένειες, εμβολιασμούς, αλλεργίες, μεταγγίσεις αίματος, χειρουργικές επεμβάσεις. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ρευματολογική παθολογία προβλέπουν τη λεπτομερή διάγνωση, τμήμα φαρμακοθεραπείας με την αναφορά των γενετικά τροποποιημένων βιολογικών φαρμάκων, τροποποιητικών της νόσου αντιρρευματικών φαρμάκων (DMARDs), γλυκοκορτικοειδών, με την ένδειξη των δόσεων και διάρκειας χορήγησης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία της νοσηλείας. ΙΔΡΑ είναι το έγγραφο του ασθενούς, το οποίο προορίζεται για τον Θεράποντα Ιατρό. Η εφαρμογή του ΙΔΡΑ θα συμβάλλει στην αύξηση της ακρίβειας των ιατρικών πληροφοριών, θα απλοποιήσει τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού, θα ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ ασθενούς και ιατρού, θα αυξήσει τη συμμόρφωση του ασθενούς προς τη θεραπεία, θα βελτιώσει τη διαδοχή στην εργασία των διάφορων Ιδρυμάτων Υγείας. Λέξεις κλειδιά: ρευματολογία, ρευματικές παθήσεις, οργάνωση Υγείας, εξωνοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη, ενδονοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη, ιατρικά αρχεία, ιατρικά αρχεία – νεοεισαχθέν έντυπο, ατομικά ιατρικά έγγραφα, ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ιατρικό διαβατήριο του ρευματολογικού ασθενή, οδηγίες για τη συμπλήρωση του ιατρικού διαβατηρίου του ρευματολογικού ασθενή, παρατηρήσεις στο ιατρικό διαβατήριο του ρευματολογικού ασθενή, ΙΔΡΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Επί του παρόντος παγκοσμίως στην Ιατρική εφαρμόζονται οι διαδικασίες πληροφοριοποίησης, στα πλαίσια της οποίας για τους ρευματολογικούς ασθενούς διοργανώνονται τα Εθνικά μητρώα. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν ατομικά προγράμματα για το κάθε συγκεκριμένο ασθενή, εκτός από τα συνήθη ιατρικά έγγραφα. Με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των προσωπικών ιατρικών πληροφοριών, προτείνουμε να εισαχθεί για ρευματολογικούς ασθενείς το ιατρικό διαβατήριο του ασθενή. Το ως άνω διαβατήριο μπορεί να είναι σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή σε μια πλαστική κάρτα. Το περιεχόμενο του ιατρικού διαβατηρίου είναι καθολικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από τις αρχές της οργάνωσης του συστήματος υγείας κάθε χώρας, και καλύπτει τις απατήσεις όσο των Ιδιωτών Ιατρών τόσο και των Ιατρών, απασχολημένων στα δημόσια νοσοκομεία. Το διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παροχή εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής βοήθειας, σε «πλούσιες» και «φτωχές» χώρες εξίσου. Το ιατρικό διαβατήριο του ρευματολογικού ασθενή (ΙΔΡΑ) περιέχει τα προσωπικά στοιχεία, σηματοδοτικά στοιχεία, δεδομένα της κλινικής παρακολούθησης και τις πληροφορίες για συνοδά νοσήματα με τις ημερομηνίες εντόπισης. Για τη βάση του ιατρικού διαβατηρίου έλαβαν υπόψη τα υποδείγματα τήρησης ιατρικών εγγράφων στα πλαίσια συστήματος υγείας της ΕΣΣΔ σε συνθήκες διαχείρισης με εκατομμύριες ομάδες πληθυσμού, σε τεράστιες εδαφικές αποστάσεις, με μεγάλο αριθμό των θεραπευτικών ιδρυμάτων από τα εξωτερικά ιατρεία και κοινοτικά νοσοκομεία και έως τα γενικά νοσοκομεία με πάνω από 1.000 κλίνες. Τμήματα του διαβατηρίου καθώς και το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Αλλά θεωρούμε απαραίτητο να συμπληρώνονται στο διαβατήριο «καθαρά» ρευματολογικά στοιχεία σχετικά με την αγωγή, και ήτοι για θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα βιολογικά φάρμακα, τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARDs) (ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται από τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές), καθώς και σχετικά με την προγραμματιζόμενη θεραπεία οστεοπόρωσης. Είδη μορφών του διαβατηρίου ρευματολογικού ασθενή (έντυπα σε χαρτί, ηλεκτρονικά έντυπα) είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΙΔΡΑ)
  1. 1. Για τη συμπλήρωση του ρευματολογικού διαβατηρίου (ΙΔΡΑ) δεν απαιτείται προεγγραφή.
  2. Με τη συμπλήρωση του έντυπου υποδείγματος ΙΔΡΑ σε χαρτί εγγυάται η πλήρη εμπιστευτικότητα.
  3. Ηλεκτρονική μορφή του ΙΔΡΑ δεν αποθηκεύει, ούτε διαβιβάζει σε άλλους δικτυακούς τόπους τα εισαχθέντα δεδομένα και δεν τηρούνται τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων.
ΈΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΙΔΡΑ προσφέρονται σε «χαρτί» και σε ηλεκτρονική μορφή. Έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη στα έντυπα διάφορων διαστάσεων και σε μορφή του σημειωματάριου. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε διαστάσεις: A4, ¼ και 10,5 επί 7,5 εκ. διμερείς. Υπόδειγμα του ΙΔΡΑ-Α4. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Προσωπικά στοιχεία. Σηματοδοτικά στοιχεία. Δεδομένα της προηγηθείσας κλινικής παρακολούθησης. Φαρμακοθεραπεία των ρευματικών παθήσεων. Συνοδά νοσήματα. Ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Προτιμότερο θα είναι να τηρείται η συνιστώμενη μορφή της πληροφοριοποίησης με σκοπό την αποφυγή της «υπερφόρτωσης» εγγράφου με δευτερεύουσες πληροφορίες. Εάν είναι απαραίτητο, μεμονωμένα τμήματα μπορούν να σημειωθούν με «*» και οι σχετικές λεπτομέρειες προφορικά να συζητούνται με το Θεράποντα Ιατρό. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων του ΙΔΡΑ είναι προαιρετική. Βαθμός των αναφερόμενων πληροφοριών, συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνονται κατά την κρίση του ασθενούς. Δεν περιορίζεται ο αριθμός επιλογών των απαντήσεων. Η συμπλήρωση του ΙΔΡΑ δεν απαιτεί τις ειδικές ιατρικές γνώσεις και είναι προσιτή σε οποιονδήποτε μορφωμένο άνθρωπο. Το ΙΔΡΑ δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα επίσημα ιατρικά έγγραφα. Προτιμότερο είναι να συζητηθεί το συμπληρωμένο έντυπο ΙΔΡΑ με το Θεράποντα Ιατρό του ασθενή, και να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Οι προαναφερθείσες πληροφορίες είναι γενικής φύσεως και είναι απαραίτητα στα ιατρικά έγγραφα. Τα δεδομένα σε αυτό το τμήμα είναι αναγκαία για διασφάλιση της διαδοχής στην εργασία των Ιδρυμάτων Υγείας. Μπορεί να αναφερθεί το ονοματεπώνυμο του Ιδιώτη Ιατρού, Ιατρού γενικής ιατρικής, Οικογενειακού Ιατρού, Ιατρού ομαδικής πρακτικής, Ιατρού εξωτερικών ιατρείων (γραφείου, ιατρείου, κέντρου υγείας), Ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου νοσοκομείου με τον αριθμό επικοινωνίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Στην ουσία, αυτό το τμήμα είναι παρόμοιο με το τμήμα του ιστορικού της νόσου – ιστορικό του ασθενή. Ιστορικό του ασθενή (anamnesis vitae) – είναι οι πληροφορίες που περιγράφουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του εξεταζόμενου, που παρατίθενται σε μία τάξη. Το σημείωμα για την ομάδα και Rh αίματος στα διαβατήρια και άλλα έγγραφα για την πιστοποίηση της ταυτότητας προβλέπεται από τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας της κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η στάμπα. Στην περίπτωσή μας μπορεί να γίνει η αντιγραφή των στοιχείων ομάδας και Rh αίματος από τα εν λόγω έγγραφα με την αναφορά της ημερομηνίας συμπλήρωσης. Τμήμα «Εμβόλια» συμπληρώνεται βάσει του Πιστοποιητικού των εμβολιασμών (σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών). Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από όλα τα Ιδρύματα Υγείας, τα οποία διενεργούν τους εμβολιασμούς και τηρούνται από τα πρόσωπα, που έχουν εμβολιαστεί. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» 3 Το ένθετο «Η αντιγραφή του εξιτηρίου από το ιατρικό φάκελο του ασθενή» προορίζεται για καταχώριση δεδομένων σχετικά με την προηγούμενη εξέταση και θεραπεία του ασθενή πριν απευθυνθεί για ιατρική βοήθεια προς το συγκεκριμένο ειδικό ή Ίδρυμα Υγείας. Σε περίπτωση κωλύματος στη λήψη του προηγούμενου ιατρικού φακέλου, μπορείτε να μεταφέρετε προφορικά στο Θεράποντα Γιατρό τις πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές εξελίξεις Η διάγνωση της κύριας νόσου υπονοεί τη ρευματολογική διάγνωση, πιθανώς και λεπτομερή, όπως στο εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναφέροντας υποχρεωτικά την ημερομηνία εντόπισης της νόσου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» 4 Να σημειωθεί η χρήση των φαρμάκων από τον κατάλογο. Σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές Ενδεικτικός κατάλογος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων. Γενετικά τροποποιημένα βιολογικά φάρμακα (genetically engineered biological preparations) Τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARDs): Σουλφασαλαζίνη Μεθοτρεξάτη Λεφλουνομίδη Πενικιλλαμίνη Κυκλοφωσφαμίδη Χλωραμβουκίλη Αζαθειοπρίνη Ανθελονοσιακά (delagil, plaquenil, immard) Μυκοφαινολάτη μοφετίλ   Προγραμματιζόμενη θεραπεία οστεοπόρωσης Γλυκοκορτικοειδή. Δόση. Διάρκεια. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» 5 Νεοδιαγνωσθείσα θεωρείται η νόσος, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά. Οι ασθένειες, που μπορούν να εμφανιστούν επαναλαμβανόμενα (κυνάγχη, γρίπη, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, πνευμονία, τραύμα, κλπ) κάθε φορά θεωρούνται ως νεοδιαγνωσθείσες. Όλες οι χρόνιες ασθένειες συμπληρώνονται με τις ημερομηνίες εντόπισης. Προαιρετικά, ασθενής μπορεί να καθορίζει τις συχνά επαναλαμβανόμενες οξείες ασθένειες ή να γνωστοποιήσει στον ιατρό προφορικά, εάν επαναλαμβάνονται μερικές φορές το χρόνο. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)» 6 Συμπληρώνονται η ημερομηνία και ο τόπος της νοσηλείας λόγω της ρευματικής νόσου, ρευματικής-ορθοπεδικής χειρουργικής επέμβασης ή ολικής αρθροπλαστικής. Κατά τη συνάντηση με το Θεράποντα Ιατρό, είναι επιθυμητό να προσκομίσετε το πρωτότυπο ή αντίγραφο του εξιτηρίου από το νοσοκομείο. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Για τον ασθενή. Ο ασθενής θα είναι σε θέση να έχει το «δικό» του ιατρικό ιστορικό «στα χέρια». Η συμπλήρωση του ΙΔΡΑ προσφέρει τη δυνατότητα συστηματοποίησης των διεξαχθεισών εξετάσεων και θεραπείας της νόσου. Το τμήμα «σηματοδοτικά στοιχεία» περιέχει τα δεδομένα, που είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση. Κερδίζεται επιπλέον χρόνος για την επικοινωνία με τον Θεράποντα Ιατρό. Για τον Ιατρό. Αυξάνεται η ακρίβεια των ιατρικών πληροφοριών. Απλοποιείται η συλλογή των στοιχείων του ιατρικού ιστορικού. Κερδίζεται επιπλέον χρόνος για την επικοινωνία με τον ασθενή με σκοπό την αντικειμενική εξέταση. Η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του ασθενούς και Ιατρού. Βελτίωση συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία. Ο Ιατρός του κάθε Ιδρύματος Υγείας αποκτά τη δυνατότητα να έχει ολοκληρωμένες σημαντικές πληροφορίες για τον ασθενή. Το ΙΔΡΑ συμβάλλει στη βελτίωση διαδοχής στην εργασία των διάφορων Ιδρυμάτων Υγείας μέχρι που να εισαχθεί στην καθημερινή πρακτική το σύστημα ενιαίου ηλεκτρονικού ιατρικού ασθενούς. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η εμφάνιση μιας νέας «εξ ιδίας πρωτοβουλίας» μορφής εντύπου, εξαρχής μπορεί να προκαλέσει την αρνητικότητα εκ μέρους ιατρικού προσωπικού, διότι ούτως ή άλλως είναι αναγκασμένο να ετοιμάζει τεκμηρίωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Αρχική επένδυση χρόνου για συμπλήρωση του διαβατηρίου ασθενή «θα εξοφληθεί» με αύξηση της ακρίβειας των ιατρικών πληροφοριών. Θα απλοποιηθεί η διαδικασία και θα συντομεύει ο χρόνος για τη συλλογή των στοιχείων του ιατρικού ιστορικού, όταν το αντίγραφο του ιατρικού διαβατηρίου μπορεί να επισυναφτεί στο ιατρικό ιστορικό. Θα ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ του ασθενούς και ιατρού, θα αυξηθεί η συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία, θα εμφανιστεί και βελτιωθεί η διαδοχή στην εργασία των διάφορων Ιδρυμάτων Υγείας. Εισαγωγή του ΙΔΡΑ ικανοποιεί τις προσδοκίες των ίδιων των ασθενών, το μέρος εκ των οποίων εδώ και πολύ καιρό, εξ ιδίας πρωτοβουλίας και σε οποιαδήποτε μορφή, περιγράφουν την κατάσταση υγείας τους, τις προσφυγές τους προς Ιδρύματα Υγείας, αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων, εκτυπώνουν τα παραπάνω έγγραφα και προσκομίζουν προς Θεράποντα Ιατρό. Το διαβατήριο του ρευματολογικού ασθενούς ασφαλώς δεν αντικαθιστά τη συμβατική άμεση επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή, αλλά θα τη κάνει πιο εμπιστευτική τόσο για τον ασθενή όσο και για τον ιατρό. Το ΙΔΡΑ θα λύσει εν μέρει το πρόβλημα της επιθυμίας των ασθενών να έχουν τα ιατρικά έγγραφα, που αφορούν την υγεία τους «στα χέρια τους». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η ομάδα του ιστοτόπου «Οπτική ρευματολογία» σας εύχεται καλή υγεία!