Карта посещений

Просмотров: 1 997

Греков И.Ю., Ханов А.Г.

ФДАОУ ВПО «Південний федеральний університет», магістр факультету дизайну та мистецтв кафедри інтер’єру; ДБЗ РО «Обласна клінічна лікарня №2» м. Ростов-на-Дону, Росія

Ревматологія – один з «щасливих» розділів медицини, який має можливість діагностувати захворювання на ранніх стадіях та проводити не симптоматичне, а патогенетичне лікування РЗ. Так, на думку ряду авторів, діагноз РА може бути встановлений навіть в перші години захворювання, а артрит необхідно лікувати, як невідкладний стан. Ранній період захворювання розглядається як «вікно можливостей», коли терапія може дати максимальний ефект у зниженні активності та значне покращення віддаленого прогнозу. При цьому, в лікуванні РЗ основна увага приділяється терапії «treat to target». Теоретичні передумови для успіхів ревматологічної допомоги існують, але реальна практика ревматолога, як «вузького» фахівця показує, що РЗ діагностується далеко не на ранніх стадіях, а консультація ревматолога більше підходить до стадії «end-stage». Деякі практичні лікарі мають утруднення у діагностиці підгострих або ранніх стадій хронічного стану без лабораторії, рентгенограм, а невропатологи в топічній діагностиці без КТ та МРТ.

Показники захворюваності ХКМС по Ростовській області (РО) відрізняються від середніх значень по РФ. Діапазон значень показника зареєстрованих захворювань ревматичної групи, які підлягають статистичному обліку, становить 3-5 разів в цілому. Відмінності в показниках хворобливості та захворюваності за окремими нозологіями РЗ в РО між сільськими територіями та містами складають 2-3 рази. Складається ситуація, що в 40% сільських територій протягом року не встановлюється діагноз Хвороби Бєхтєрева.

Забезпеченість лікарськими кадрами в РО, в цілому менша ніж в РФ. 42 лікаря-ревматолога не можуть вирішити проблем 4,2 млн. населення РО. Причому, 85% ревматологів працюють в обласному центрі. Більш детальна інформація по забезпеченості лікарями фахівцями, їх розподілу по території області, захворюваності дорослого населення ХКМС, окремими нозологіями та їх територіальному розподілу знаходиться за адресою http://visualrheumatology.ru/zdorove-vzroslogo-naseleniya-rostovskoy-oblasti-2-4.html

Вирішення проблеми ранньої діагностики РЗ можливе тільки шляхом підвищення інформованості лікарів масових терапевтичних спеціальностей з питань ревматології, тісній співпраці з неврологами, хірургами поліклінік та травматологами-ортопедами. Для цього достатньо постійно інформувати їх про основні, що часто зустрічаються РЗ, такі як РА, АС, подагра, ОА та інші. Можливо, навіть обмежитись основними ознаками артриту та спондиліту. Особливо це актуально для фельдшерів та акушерок сільських ФАП та ФП. У вирішенні даної задачі важливе місце займають візуальні образи у вигляді фотографій, малюнків, схем і діаграм та картин відомих митців з типовими проявами хвороб, що дозволить лікарю вже на амбулаторному прийомі, при першій зустрічі, «схопити», «побачити» зовнішні ознаки та симптоми РЗ.

Як приклад наводимо можливості графіки плакату у відображенні основних проблем «Слова о полку Ігоревім».

Серія концептуальних плакатів присвячена «Слову о полку Ігоревім», Великому пам’ятнику Руського мистецтва, воістину чудовому твору, об’ємному, багатогранному, глибокому за своїм змістом та сенсом, твору епічному, поетичному та патріотичному.

Довідка.

Книга невідомого автора ХII століття «Слово о полку Ігоревім» розповідає про похід на половців князя Ігоря Новгород-Сіверського. В 70-х роках XII століття у зв’язку з частими набігами на Русь князі стали домовлятись про спільні дії проти войовничих кочівників. На початку 80-х років київський князь Святослав Всеволодович, об’єднав руські дружини, могутнім  ударом відкинув половців вглиб причорноморських степів. Ігор в цьому поході участі не приймав, оскільки був хворий, та здійснив свій похід через рік (1185 р.). Князь пішов на половців заради особистої слави. Переважаючі сили половців розгромили Ігореву дружину та взяли Ігоря в полон. Ігор, по суті, сам «відкрив ворота» кочівникам на Русь. Основна ідея книги – ідея об’єднання Русі.

Серія концептуальних плакатів «Слово о полку Ігоревім» включає 4 плакати. По аналогії з поняттям про чотири стихії, чотири пори року, чотири сторони світу, кожен з плакатів розкриває зміст «Слова» зі своєї сторони.

 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛАКАТ

У плакаті відображений політичний аспект описаних в книзі подій – це феодальна роздробленість Русі, показана у вигляді лебедів, які не утворюють стаю, а рухаються хаотично, кожен окремо, кожен в свою сторону, та воєнні набіги половців на княжі держави, які мов пікіруючі яструби, готові розхватати розрізнених лебедів. Композиційний та смисловий центр плакату – це момент перед безпосереднім ударом жорсткого дзьоба яструба по тендітній шиї одного з лебедів. Момент самого удару не показано, бо за задумом ця робота не констатує крах, попереджає про небезпеку.

А погані з усіх сторін приходили на землю Руську… Самі брали по білціз двору…

 

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПЛАКАТ

Діючий герой плакату – Баян, що оповідає. Він закликає руських князів до об’єднання. Думки істориків літератури з приводу особистості реальної людини, чий образ використано у книзі, різні. В цій роботі, образ Баяна такий: це людина піднесена, високодуховна, здатна до вищого ступеня творення, духовного посту. У зовнішньому вигляді це підкреслено високим зростом, витонченими рисами, а також формою та пластикою рук, властивими для творчої людини, музиканта – довгими, тонкими та гнучкими пальцями. Баян – проста людина, тому тут він у звичайному одязі. Він босий, тому що наближений до рідної землі. На Русі, в старовину, руський народ так і називали – «земля руська».  Музикальний інструмент Баяна – давньоруські гуслі-псалтир, що використовувалися в духовній музиці.

Баян же, браття… Свої віщі персти На живі струни складав; Вони ж самі Князям славу рокотали…

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПЛАКАТ

Соціальний аспект «Слова» – це братовбивство, несправедлива загибель руських людей від меча своїх же братів у міжусобицях. Зміст плакату – це алегоричний образ дерева, гілки якого – брати, що забули про свої єдині корні та безжально знищують один одного. Рани глибокі, і трісок багато летить, проте всі поки живі. Загибель на плакаті не показано, адже задум роботи – не констатація краху, а попередження про загрозу.

Боротьба князів з поганими припинилась, бо сказав брат брату: «Це моє, і то моє теж». І стали князі про мале «це велике» казати та самі на себе крамолу кувати…

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ

У плакаті показано екологічний аспект – обстановка на полі брані після боїв. Суть плакату – це нагадування про несправедливо забуту істину, про те, що Земля дана людям не для того, щоб засівати її трупами та поливати кров’ю. Сюжет плакату – це ворон, що присів на зброю поверженого воїна. Ворон на Русі – птах, пов’язаний зі світом мертвих, вісник смерті, але водночас, це птиця віща, що володіє таємницями, мудра, що дає поради.

Тоді, за Олега Гориславича… По Руській землі рідко орачі покрикували, але часто ворони граяли, трупів між собою ділячи…

 

Єдність стилю всієї серії дотримується законом єдності формату, графіки, кольору. Формат тут – подовжений, вертикальний, що найбільш відповідає витонченому, поетичному характеру «Слова». Конструкція складається з «тіла з чотирма кутами» та «голови» – форменого навершя, яке, немов, «очолює» чотирикутник.

Кольоровий лад серії включає: білий – символ сонця, повітря, чистоти, чорний – негативні сили, сумні події, а також символ землі. Червоний: сонце, любов, боротьба, мучеництво, кров – символ життя та смерті. Золотий: сонце та божественність, шляхетність.

Спеціально для плакатів розроблено авторський символічний орнамент, який називається «Русь Велика». Являючись невід’ємним декоративним елементом серії, орнамент відображає та підтримує основну ідею «Слова» – ідею об’єднання Русі.

Орнамент складається з блоків, які вишикуються по периметру полотна, утворюючи цільне орнаментальне обрамлення.

 

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «ЄДНАННЯ» - основний мотив, заклик до об’єднання брата з братом, братів з отцями, заклик до всього Руського народу забути про дрібне та з’єднатися в ціле в ім’я процвітання.

1-БРАТИ. 2-ОТЦІ. 3-ОБ’ЄДНАННЯ БРАТА З-БРАТОМ. 4-ОБ’ЄДНАННЯ БРАТІВ З ОТЦЯМИ. 5-КРИНОВИДНИЙ ХРЕСТ – хрест, який складається з квіток польової лілії, по слов’янськи званих «Крін польовий», символ життя та процвітання. 6-ЗАГАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ.

 

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «РУСЬ СВЯТА» присвячений багатовіковій історії духовного життя Русі від сокровенної мудрості язичництва до щирості православ’я.

7-МОЛИТВИ, ЩО ДОЛУНАЮТЬ ДО ХРАМУ БОЖОГО. 8-ПОЛУМ’Я СВІЧКИ. 9-СИНИ БОЖІ. 10-ПРАОТЦІ. 11-ІНГЛІЯ – символ Первісного Життядаруючого Божественного Вогню Творіння, з якого з’явився весь Всесвіт і наша система Ярили-Сонця. Символ Першопочаткової Божественної Чистоти, яка захищає Світ від сил Мороку. 12-КОЛОВРАТ – символ вранішнього Ярили-Сонця, Вічної перемоги над пітьмою, і Вічного Життя над смертю. 13-ЗІРКА РУСІ – символ Лади-Богородиці. КВАДРАТ СВАРОГА – символ домашнього вогнища. 14-СВАРОЖИЧ – символ Небесної Сили Бога Сварога. Символ, який зберігає в первісному вигляді все розмаїття форм Життя у Всесвіті. Символ захисту Життя від Душевного та Духовного в’янення. 15-РОДИМИЧ – символ Всесвітньої Сили Роду-Прародителя, який зберігає у Всесвіті в початковому вигляді Закон Спадковості Пізнання Мудрості Роду від Старості до Младості, від Предків до Нащадків. Символ, який зберігає Родову Пам’ять з покоління в покоління. 16- ДАЖБОГ – Бог Родючості та Сонячного Світла, Предок Князів та Руських Людей. МАТІНКА-ПОРОДІЛЛЯ – символ Жіночого Життєвого Початку. 17-НЕБЕСНИЙ ВЕПР – символ Чертогу на Свароговому крузі. Символ Бога-Покровителя Чертога – Рамхата Символ з’єднання Минулого та Майбутнього, Земної та Небесної Мудрості, Духовного Самовдосконалення. 18-ДУНІЯ – символ з’єднання Земного та Небесного Живого Вогню. Символ Єдиного Роду.

 

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «ДРЕВО РОДУ» – дерево з гілками нащадків та корінням предків, це нагадування про історію роду Руського, про те, що не можна забути духовний досвід і спадщину своїх предків, життєві шляхи яких, немов коріння дерева, сягають в саму глиб століть.

19-ГІЛКИ ДРЕВА – НАЩАДКИ. 20-ДЕРЕВО. 21-РІД – символ Бога Прародителя. 22-КОРІННЯ ДЕРЕВА – ПРЕДКИ.

 

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «РУСЬ ВЕЛИКА» символізує велич і широту Росії, яка простягається з заходу на схід, від моря до моря, з її безкрайніми полями та могутнім Руським народом.


23-ПРАВЬ – сукупність Божественних Законів, які керують Всесвітом. 24-РУСЬКИЙ НАРОД, ЯКИЙ ПОВЕРТАЄТЬСЯ З ПОЛЕЙ. 25-ПОЛУМ’Я СВІЧКИ. 26-МОРЕ, РОЗШИРЕННЯ РУСІ. 27-НЕБО. 28-ЗАСІЯНЕ ПОЛЕ, МАКОШЬ. 29-МАТІНКА-ЗЕМЛЯ, МАТІНКА-ПОРОДІЛЛЯ, в поєднанні з символом «Засіяного Поля» означає побажання плодючості, благословення на багаточадіє. 30-ПРАОТЦІ.


Якщо у самому плакаті показано обстановку, то орнамент «Русь Велика» – це свого роду інструкція до того, що потрібно робити в ситуації, яка склалась.

Авторська концепція прочитання орнаменту така:

1. «Древо Роду» – «Озирніться назад, згадайте мудрість предків!»

2. «Єднання» – «Забудьте про дрібне та об’єднуйтесь!»

3. «Русь Свята» – «З Богом та з Молитвою!»

4. «Русь Велика» – «Русь буде процвітати та ширитись! – від моря до моря, від храму та до храму!»


Так само як і в літературному творі гармонійно поєднуються слов’янське язичництво та православ’я, так і в орнаменті злились в єдину систему язичницькі та християнські символи.

Формоутворення орнаменту представлено переробленими та синтезованим елементами книжкового рослинного плетеного та текстильного орнаментів, а також авторськими елементами.

Логотип серії складається з червоної буквиці, традиційного мотиву руської книги, і шрифтового напису. Буквиця «С» є основною частиною логотипу і разом з орнаментом «Русь Велика» має єдине стильове рішення, об’єднуючи та узагальнюючи символіку, яку приведено в кожному з блоків орнаменту. Літера «С» в слов’янській семантиці – Слово, виголошена мисль, ідея, втілена у життя. Загальний силует буквиці спрямований вверх та являє собою стилізоване зображення обрисів язика полум’я, купола православного храму та шолому воїна . Шрифтовий напис виведено давньоруським почерком «Старим Уставом».

Словограма (логотип) «Слово о полку Ігоревім» є невід’ємною частиною художнього полотна плакату і як би «виростає» з орнаментального обрамлення в зону власне «сюжетного поля». В логотипі використано давньоруській почерк (шрифт) «Старий Устав».

31-ПАРОСТКИ ДОЛЬ НОВИХ ПОКОЛІНЬ. 32-ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «СВІТЛО СЛОВА» символізує Світло Знань, що виходить від Великого Пам’ятника Руської Літератури «Слова о полку Ігоревім». Світло, яке виховує все нові покоління Руських Людей, зрощує Національну Самосвідомість та Велику Руську Культуру. 33-ПРОМЕНІ СВІТЛА. 34-ЛІТЕРА «О» У ВИГЛЯДІ КОЛЬЧУЖНОЇ ЛАНКИ, ЗАМКНЕНУ В НЕСКІНЧЕННІСТЬ символ Безмірної Глибини Ідеї, Сенсу та Змісту Твору «Слова». 35-ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ БЛОК «ПОЛК ІГОРЕВ».

36-ХРАМ БОЖИЙ. 37-ПОЛУМ’Я СВІЧКИ. 38-МОЛИТВИ, ЩО ДОЛУНАЮТЬ ДО ХРАМУ БОЖОГО. 39-СИНИ БОЖІ. 40-ПРАОТЕЦЬ. 41-ОБ’ЄДНАННЯ БРАТА З БРАТОМ. 42-ОБ’ЄДНАННЯ БРАТІВ З ОТЦЯМИ. 43-ЗАГАЛЬНЕ Об’ЄДНАННЯ. 44-ДРЕВО РОДУ. 45-ВЕЛЕС – символ Бога, який привів до руху створений Родом та Сварогом Світ. Символ Покровителя Сказателів та Поезії. Символ Бога звірів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Учебник ревматологии
плечевой сустав

Сомали

Астрологический ревматологический прогноз на май 2018