Просмотров: 2 855

Romatolojik kadınla küresel romatolojik testler

Globaltest (GT) Engl. – evresel bir testin GlobalTest, yaygın, kapsamlı test, araştırma. Evrensel test (GlobalTest) – bu test ağrıyan bölgenin yada tüm iskelet sistemin araştırılması için yapılacak basit fiziksel kontrollerin özel bir bölgeye yada ağrıyan noktaya uygulanmasıyla oluşacak reaksiyon kapsamlı bir araştırma gerektirebilir. Oluşan ağırın nedeni ve hastalığın cinsi söylenebilmesi için bu test yapılır.

Vücudun genel muayenesi.

Teşhis amacı:boyun büyümsei, vücut ağırlığı, boy ve gövde ve ekstremitelerin boyutu, onların oranı, omurga ve ekstremitelerde şekil değerlendirmesi. Fiziksel gelişim, duruş, yürüyüş hasta hakkında bir fikir oluşturur. Hasta yardımcıları ve mobilite desteği (baston, koltuk değneği, sandalye, akraba ya da sağlık personelinden destek) kullanımına dikkat edin. Gereksinimler: bu test “anatomik duruşu” ile yapılır. Gövde dik.Bacaklar paralel olarak bağlanır. Gövde aşağı boyun kol, avuç içi dışa doğru olmalıdır. Not. Bu pozisyon bir insan için alışılmadık bir durum, ama hareketleri yapmak için basit bir başlangıç ​​noktası.
global1
Resim 1. Anatomik duruş şekliEvresel testlerglobal2
 Resim 1.1 Düzelmte testi. Gereksinimler: Kollar, bacaklar ve sırt resimdeki gibi gergin olmalı. 
global3
Resim 1.2 Çömelme testi. Gereksinimler: Ayaklar yerde sabit, çömelme pozisyonunda, baş bacakların arasında, kollar bacakları sıkıştırma pozisyonunda.
global4
Resim 1.3 Ileri maksimum eğim Global test edin. Gereksinimi: Maksimum ileri eğilmek, dizleri bükmeden gergin, ayaklar sabit, ellerle eğilerek yere dokunmaya çalışmak. Kollar serbest, ayak bekliğine kadar eğilmek.Sonuçların yorumlanması: Test omurga hareketlerinin toplam hareketlilik omurga ve kalça eklem hareketleri ile sağlanır karakterize etmektedir.Omurgadaki Rijitlik kalça eklemlerinde yeterli genlik hareketler tarafından telafi edilebilir. Yandan bakıldığında kalça açıları ve gövdenin eğim açısını tahmin edilebilir.İlk açısı dik açı eğilimi, akut. İkinci olarak, zemin ile parmaklarının temas sırasında maksimum değere sahip bir künt. 
global5
Pic1.4 Global test with pain in the shoulder (A fast test of a combined movement)Resim 1.4 Omuz ağrısı için Küresel testi (kombine hareket Hızlı test.)Teşhis amacı: omuz eklemleri ve kısmen dirsek fonksiyonu değerlendirmek.Sonuçların yorumlanması: Hareket soruşturma ve / veya sınırlama ağrı görünümü hastalık süreci yansıtır ya da omuz eklem veya rotator manşet (kaslar, tendonlar, supraspinatus, infraspinatus ve küçük dairesel kas) olarak.A. (Test “başın arkasına ellerini koymak.”) Boyunu yakalama. Teşhis amacı: omuz dış rotasyon, omuz abduksiyon, akromiyoklaviküler hareket ve sternum-klavikula eklemler, dirsek fleksiyonu, supraspinatus fonksiyonu, infraspinatus ve küçük dairesel kas değerlendirir. Koşul: Her iki eller başın arkasında konur. Konuşmacılar başparmak yedinci servikal vertebra seviyesinde bulunmaktadır.Başparmak ve vertebra (spinöz proses C7) çıkıntılı arasındaki mesafeyi ölçün. Sonuçların yorumlanması: omuz dış rotasyon kantitatif değerlendirilmesi. Aynı zamanda omuz kuşağı, kısmen dirsek, omuz abduksiyon, akromiyoklaviküler hareket ve sternum-klavikula eklemler, dirsek fleksiyon eklem fonksiyonu değerlendirmesi. Orada eklemlerde herhangi bir patoloji ağrılı ve kısıtlı hareket veya imkansız hale gelir. B. ‘’Düğüm’’ testi. Ellerin sırtın arkasında birbirini omuzdan yakalaması. Teşhis amacı
: iç rotasyon, kaçırılma ve omuz eklem ve subskapularis fonksiyonu uzatılması değerlendirmek. 
Gereksinimi: Hastanın elleri arkada, dirsek bir fırça eğik başlar ve mümkün olduğunca el arka kürek kemikleri arasında geri dokunmaya çalışır.Başparmak ve vertebra (spinöz proses C7) çıkıntılı arasındaki mesafeyi ölçün. Sonuçların yorumlanması: omuz iç rotasyon kantitatif değerlendirilmesi.
global6
Resim 1.5 Kemer (omuz ve pelvis), gövde ve ekstremite (üst ve alt) evresel test.Gereksinimi: Bu anatomik pozisyon yapılmalıdır. Omuz, ilk olarak, (45 derece lik bir açı ile üst ekstremite ön planda fleksiyon, tenteli) aynı anda antepulsiya eller yapılır. Sonra retropulsiya (laid back). Çizim (geri adım) – Aynı zamanda da, kalça hareketi tutar. Şekil 1.5. ABNot: test 2 farklı bölümde de yapılabilir. Birinci bölümde eller ve kollar için, ikinci bölüm ise bacaklar ve ayaklar için. Adımı arkaya atmak yerine yukarıya çekme hareketi. 
global7
Resim 1.6 Evrensel test: ayak esnekliği. (Topuk ve taban ile ayak ve ayak temas ayak yuvarlanma kontrol edin).
global8
Gereksinimi: sırayla her iki ayak için yapılır. Birinci topuk için destek sağlanması, hasta parmak ucuna ağırlığını verir, sonra bütün vücudunu ayak topuna verir. Sonuçların yorumlanması:Bu ​​testözellikle ayak tabanı için,ayaksertlikveyaesneklikdeğerlendirir.Menisküs hasarı varsa dizdeacıçatlamameydana gelir.Bazı durumlarda,hastadizini bükemez ve acı hisseder